สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ คอสเพลย์กับโอกาสในการเชื่อมโยงทางการตลาดอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ BCG

26-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2563 กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เป็นสถานที่จัดงานของ SME CLUSTER สสว และThailand Textile Institute จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ คอสเพลย์กับโอกาสในการเชื่อมโยงทางการตลาดอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ดำเนินการจัดงานโดย บจก. ฟายน์เด ครีเอทีฟ ออร์แกไนซ์เซอร์