สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16-กุมภาพันธ์-2562
uniserv cmu

Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการห้องประชุม ในการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมอินทนิล Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.