สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรม “AI for All Thais” “Driving Thailand into AI Nation”

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

การอบรม “AI for All Thais” “Driving Thailand into AI Nation” วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)