สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3-เมษายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครั้งนี้

โดยภายในงานมีการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ระหว่างนักศึกษาไทยจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
พลศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของมหาวิทยาลัย

Polus International College และ Guangxi University of Finance and Economics ที่มาศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศไทย และการแสดงของนักศึกษา
ทั้ง 3 สถาบันด้วย