สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน

10-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน และได้ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ ทั้งยังได้สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสำนักบริการวิชาการ ณ ดวงจิต รีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต