สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมจิตอาสาชาวยูนิเซิฟร่วมใจเพี่ยวแวดบ้าน

4-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00น. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด "กิจกรรมจิตอาสาชาวยูนิเซิฟร่วมใจเพี่ยวแวดบ้าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ศักดา สะวาทนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการทุกคนทำความสะอาด ปรับพื้นดิน ทาสีรั้วบริเวณหน้าสำนักบริการวิชาการจนถึงถนนนิมมานฯ