สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Polus International College จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลเสฉวน

22-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Polus International College จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลเสฉวน จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ นพโกวาท ผู้จัดการแผนกฝ่ายต่างประเทศของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย