สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 บุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร สำนักบริการวิชาการ