สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

19-กันยายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณจากทุกหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ได้สนใจส่งบุคลากร ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Public Training course) ดังที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็น.-
1) หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
2) หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
3) หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับองค์กร
4) หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดําเนินรายการมืออาชีพ
5) หลักสูตร หลักเกณฑ์การศึกษาและการพิจารณาพระสมเด็จ
6) หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
7) หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน)
8) หลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Upskills Certificate Program)
9) หลักสูตร วิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต (เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ)
10) ฯลฯ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จะพัฒนาและส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและหน่วยงาน ดึงศักยภาพของท่านและทีมงานสู่ความสำเร็จในอนาคต

ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้สนับสนุนด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามหลักสูตรการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Public Training course) ได้จากทางทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Website , Social Media , Brochure และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สอบถามรายละเอียด In-house courses และ Public courses ได้ที่:
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942847-5