สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอขอบพระคุณ ดร.บุญทา ชัยเลิศ และคณะเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเทคโนโลยีนาโน( Nano9 Silver Nano)

20-พฤษภาคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ดร.บุญทา ชัยเลิศ และคณะเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเทคโนโลยีนาโน( Nano9 Silver Nano) ที่ผ่านการวิจัยและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก Research Center of Nano Industry and Bio-plastic, King Mongkut's University of Technology North Bangkok น้ำยาที่ใช้ฉีดพ่นรับรองได้ว่าไม่มีสารพิษตกค้าง เป็นเจ้าเเรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ปราศจากสารคลอรีน สารฟอร์มาลีน และแอลกอฮอล์ และสามารถคงอยู่ได้นานสูงสุด 14 วัน โดยไม่ต้องฉีดพ่นซ้ำ

ในภาวะวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ สำนักบริการฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกท่าน เราจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถมั่นใจและวางใจได้ว่าสถานที่และที่พักของเรา สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโรค