สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอบคุณ คณะนักศึกษาจาก Department of Linguistics, The University of Hong Kong

12-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นำทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานบริการห้องพัก ฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ กล่าวขอบคุณ คณะนักศึกษาจาก Department of Linguistics, The University of Hong Kong นำโดยอาจารย์ Dr. Suki Yiu พัก ณ กรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ เป็นระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่