สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอบคุณ Michele M. Wood, PhD, Professor and Chair of Department of Public Health, California State University Fullerton

21-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้พบและขอบคุณ Michele M. Wood, PhD, Professor and Chair of Department of Public Health, California State University Fullerton นำคณะนักศึกษาปริญญาโท/เอก เข้าพัก ณ กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อทำงานวิจัย ที่ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้ติดต่อกันมากว่า 5 ปี และได้มีโอกาสเจรจาในการหาความร่วมมือด้านวิชาการ