สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอบคุณ Prof.Audreas Egelund Christensen และนักศึกษาจาก University of Copenhagen

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

ตัวแทนฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม นำโดยคุณธัญญนัทน์ เสรีวัฒนาชัย และ คุณจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า ถ่ายรูปกลุ่มเป็นที่ระลึกร่วมกันกับ Prof.Audreas Egelund Christensen และนักศึกษาจาก University of Copenhagen ซึ่งเข้าพัก Green Nimman CUM Residence ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2562 ก่อนปิดโครงการ Borderland Summer Program ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thank you to all participants of Borderland Summer Program (COP4) led by Prof. Andreas Egelund Christensen, International Network Coordinator, PhD of University of Copenhagen, to stay at Green Nimman CMU Residence. This program is cooperating with The Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University between June 23 - July 22, 2019.