สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะนักศึกษาจาก Business school of Guangxi Universityทัศนศึกษาแหล่งประกอบการ(ร้านอาหารเรือนไม้ไทยใหญ่)

14-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาจาก Business school of Guangxi University จำนวน 52 คน ทัศนศึกษาแหล่งประกอบการ(ร้านอาหารเรือนไม้ไทยใหญ่) ฟังบรรยายจากเจ้าของกิจการ คุณเอกชัย ผู้ก่อตั้งธุรกิจจากศูนย์ พร้อมกันนี้นักศึกษาได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนไม้ไทยใหญ่