สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะนักศึกษาจาก Chengdu University จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทัศนศึกษา

19-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นำคณะนักศึกษา จาก Chengdu University จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 19 คน ทัศนศึกษา ณ วัดเชียงมั่นและหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จากนั้นปิดท้านทริปวันนี้ด้วย บุพเฟ่ต์ ขนมจีนบ้านเจ็ดยอด