สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะบุคลากรจากสถาบันภาษาเข้าพบและแสดงมุฑิตาจิต

26-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะบุคลากรจากสถาบันภาษาเข้าพบและแสดงมุฑิตาจิต รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่