สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะบุคลากรถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ นำโดย นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ นางสุวิชา ยอดสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม นำคณะบุคลากรถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดส้มป่อย บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่