สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ ความท้าทายการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน มช.(CMU to S

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ ความท้าทายการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน มช.(CMU to Smart City Challenge) โดยมี ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคาร
กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่