สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีสวมเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

13-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีสวมเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 พิธีมอบรางวัลเรียนดี และพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่