สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างธุรกิจเครื่องสำอาง ต่อยอด ก้าวไกล สู่อินเตอร์ โดยเครื่องข่ายผู้ประกอบการเครื่องสำอางล้านนาประเทศไทย (LCCT)

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

งานพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างธุรกิจเครื่องสำอาง ต่อยอด ก้าวไกล สู่อินเตอร์ โดยเครื่องข่ายผู้ประกอบการเครื่องสำอางล้านนาประเทศไทย (LCCT) ได้รับเกียรติจาก ร.ศ.ดร.ภก. สุนพล รธการกิจกุล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่