สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานวันสานสัมพันธ์ สว. มช. ครั้งที่ 1 ปี 2562

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เปิดงาน วันสานสัมพันธ์ สว. มช. ครั้งที่ 1 ปี 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันสานสัมพันธ์ สว. มช. ครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง กล่าวรายงาน ในนามของคณะกรรมการชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสุข รอยยิ้ม ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ผ่านกิจกรรมร้องเพลง เล่นเกม แจกของรางวัล ได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหา ความต้องการ ตลอดจนการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสิทธิ สวัสดิการ ให้กับอดีตผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุงานไปแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 5,000 คน ภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562