สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานสัมมนา Seminar FBS in Chiang Mai, Thailand

26-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

FBS ได้จัดงานสัมมนา Seminar FBS in Chiang Mai, Thailand เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวตอง กรัน นิมมาน ซึเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่