สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานอบจ.ลำพูนนิทัศน์ งานดี งานเด่น โชว์ผลงาน สู่ลูกหลานเยาวชนคนลำพูนส่งเสริมทักษะ (ด้านภาษาจีน)

13-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ ร่วมงานอบจ.ลำพูนนิทัศน์ งานดี งานเด่น โชว์ผลงาน สู่ลูกหลานเยาวชนคนลำพูนส่งเสริมทักษะ (ด้านภาษาจีน) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมี ท่าน เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ