สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานเลี้ยงร่วมยินดีบัณฑิตใหม่ “ภาษาไทย’57 เพ็ญภาส”

28-มกราคม-2563
uniserv cmu

ขอแสดงความยินดีกับบัญฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงร่วมยินดีบัณฑิตใหม่ “ภาษาไทย’57 เพ็ญภาส” ด้วยธีมงาน White Night Party ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี