สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานเสวนา MICE Dynamic Connection

4-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

TCEB (สสปน.) จัดงานเสวนา MICE Dynamic Connection ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ Central Airport ในงาน มีงานแสดง เครื่องจักรอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุตสาหกรรม (TIF & Food Pack Asia at Chiang Mai 2019) โดยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ TMVS และเชื่อมโยงธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง TMVS เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจเลือกสถานที่จัดประชุม! พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) โอกาสนี้คุณสุวิชา ยอดสุทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องพักห้องประชุมร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ บริการห้องพักห้องประชุม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่