สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งาน ด้วยรักพี่นิด นั้นนิรันดร์ ความผูกพันไม่มีวันเกษียณ

9-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ด้วยรักพี่นิด นั้นนิรันดร์ ความผูกพันไม่มีวันเกษียณ” ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่