สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งาน “CMU Inspiring Students” และงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

17-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “CMU Inspiring Students” และงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี เป็นผู้เปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่