สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งาน CMU Smart Transformation in Disruptive World

2-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงาน CMU Smart Transformation in Disruptive World ณ ห้องประชุมทองกวาว (ชั้น 2) อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)