สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดการประชุมชี้แจงการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2563

25-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน กพ. จัดการประชุมชี้แจงการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่