สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562

3-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 31,008 คน แบ่งเป็นภาคเช้าจำนวน 15,531 คน และ ภาคบ่ายจำนวน 15,477 คน มีจำนวนสนามสอบ 11 สนามสอบ ดังนี้
- อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
- โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
- โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
- โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ซึ่งในระหว่างการจัดสอบครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 11 สนามสอบ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้แทนสนามสอบให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศการสอบแข่งขันที่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย