สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

10-กันยายน-2562
uniserv cmu

วันที่ 2 กันยายน 2562 ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ (ชั้น 1) อาคารกรีน นิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่