สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ดูงานสถานที่เรียนรู้จิตรกรรมและปฏิมากรรมใหม่

25-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายวิชาการ ทัศนศึกษา ดูงานสถานที่เรียนรู้จิตรกรรมและปฏิมากรรมใหม่ ณ ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย