สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Chengdu University จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

21-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อทำการต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Chengdu University จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 คน และในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้จัด Orientation Ceremony แก่นักศึกษา เพื่อการต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงคำแนะนำข้อควรรู้และข้อควรระวังในการใช้ชีวิตในเชียงใหม่