สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Zhejiang University School of Medicine Educational Group

22-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Zhejiang University School of Medicine Educational Group จำนวน 35 คน มาศึกษาดูงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ คณะดังกล่าว ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่