สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Polus International College

30-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้นำทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Polus International College จำนวน 17 คน จากมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ English Study Program กับสำนักบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลา 5 เดือน