สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยต้าหลี่เข้าร่วมโครงการ Clinical Medicine Teacher Training Program

24-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับคณาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ ซึ่งเข่าร่วมโครงการ Clinical Medicine Teacher Training Program ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และในวันนี้เราได้จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่