สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับทีมคณะแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการตรวจสถานที่พักของสำนักบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์

8-เมษายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม และงานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับทีมคณะแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการตรวจสถานที่พักของสำนักบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 60 ห้อง UNISERV CMU ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมฝ่าวิกฤติ เอาชนะโควิท-19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน