สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจาก Chengdu Aeronautic Polytechnic University

24-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับนักศึกษาจาก Chengdu Aeronautic Polytechnic University จำนวน 40 คน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และในวันนี้เราได้จัดพิธีเปิดโครงการ Chengdu Aeronautic Polytechnic - UNISERV CMU 2019 Short Term Exchange Program เวลา 9.00 น ณ ห้องบัวต้อง อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่