สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจาก Guangxi Arts University จำนวน 19 คน ที่เข้าร่วมโครงการ North Thailand Cultural and Artistic Ecological Investigation Camp 2019

5-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับนักศึกษาจาก Guangxi Arts University ที่เข้าร่วมโครงการ North Thailand Cultural and Artistic Ecological Investigation Camp 2019 และให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน