สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล และทีมงานจากโครงการฝีกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ร่วมต้อนรับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี จำนวน 20 คน เพื่อมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่