สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษา Welcome Guangxi University  International Collage

10-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษา Welcome Guangxi University  International Collage นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว