สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับผู้ร่วมอบรมโครงการ 2019 Thailand Bible Seminar at Ching Mai

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม คุณจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า ให้การต้อนรับผู้ร่วมอบรมโครงการ 2019 Thailand Bible Seminar at Ching Mai จากประเทศเกาหลี จำนวน 80 ท่าน ใช้บริการห้องประชุมทองกวาว ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2562 และเข้าพักจำนวน 40 ห้อง