สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับอาคันตุกะ H.E. Mr. Ruan Chengfa (ท่านหรวน เฉิงฟา) ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

2-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับอาคันตุกะ H.E. Mr. Ruan Chengfa (ท่านหรวน เฉิงฟา) ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะจำนวน 13 ท่าน ซึ่งมีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิการยน 2562 เวลา 16.00-17.00 น.