สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย

4-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

คุณสุวิชา ยอดสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม และคุณพรทิพย์ กล้าสันเทียะ หัวหน้างานบริการห้องประชุมและบริการส่วนหน้า ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการห้องพัก ห้องประชุมของ กรีน นืมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเด็นซ์ แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านที่พักและการจัดสถานที่การประชุมของศูนย์หริภุญไชยในอนาคต