สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับ Professor Masao Ayabe, PHD., Executive Director of the International Center, และนักศึกษามหาบัณฑิตจาก Tokyo Metropolitan University

9-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมเลขานุการสำนักฯ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ Professor Masao Ayabe, PHD., Executive Director of the International Center, และนักศึกษามหาบัณฑิตจาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่้มาทำงานวิจัยในประเทศไทย