สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

28-มกราคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับรองผู้ปกครอง ญาติ และผู้ติดตามบัณฑิต และดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ผ่านจอภาพขนาด 100 นิ้ว ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ญาติ ผู้ติดตาม และผู้ที่มีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มานั่งชมการถ่ายทอดสดและพักผ่อนอริยาบถระหว่างรอเวลานัดหมายบัณฑิต