สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ธนาคารออมสินจัดการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อสายงานกิจการสาขา 3 ครั้งที่ 19/2563

30-กันยายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ธนาคารออมสินจัดการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อสายงานกิจการสาขา 3 ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ และจัดกิจกรรม “MyMo for the blind By GSB 8” ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซื สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่