สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

บรรยายหัวข้อ Healthcare in Thailand ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Dali University (MBBS)

10-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ Healthcare in Thailand ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Dali University (MBBS)
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงบ่าย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Dali University (MBBS) ยังเข้าชมสวนสมุนไพร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่