สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

บริษัท อินเว ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

13-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท อินเว ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ