สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Wuzhou University และ Tong Ren University

10-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Wuzhou University และ Tong Ren University โดยนักศึกษาจาก Tong Ren University โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาระยะยาวที่จะมาศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่